Projekat „Nasledje za decu“ Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja uzeo je učešće na trećem Školskom sajmu kulture ”Tržnica ideja” čiji je cilj  uspostavljanje kontinuirane saradnje muzeja i škola i prepoznavanje baštine kao resursa, a ustanova kulture kao mesta za učenje.

Na trećoj ”Tržnici ideja” održanoj u Muzeju nauke i tehnike predstavilo se 22 muzeja i organizacija koje se bave edukacijom dece i mladih i/ili imaju edukativne programe u svojoj ponudi. Organizatori manifestacije su  Muzej grada Beograda i Muzej nauke i tehnike.

Pilot projekat „Nasledje za decu“ Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je rezultirao velikim interesovanjem najmladjih učenika osnovnih škola, a na veliko zadovoljstvo učitelja i roditelja.  Edukciju vrše etnolog Ana Sibinović i arh.tehničar Sladjana Milojević, saradnici Zavoda, a uz podršku nastavnog kadra inicirano je da „Nasledje za decu“ postane kako deo izbornog predmeta Narodna tradicija tako i drugih sličnih predmeta u osnovnim školama. Edukacija učenika nižih razreda osnovnih škola vrši se u formi interaktivne prezentacije u saradnji sa školskim pedagozima, psiholozima i učiteljima.