Posle devedeset i jedne godine od postavljanja, u periodu od 03. septembra, kada su počeli radovi, do početka 2020. godine, izvedeni su najveći i najobuhvatniji radovi na restauraciji Spomenika Pobedniku.

  1. Završeni su radovi na statičkoj sanaciji temelja spomenika

Izradjeno je 8 bušenih šipova F400 prosečne dužine 10m. Betoniranju armirano betonske naglavne grede prethodilo je ručno iskopavanje rova i postavljanje ankera F20 (veza sa postojećim temeljom) i armature, kao i izrada oplate. Svi radovi na izvodjenju šipova i armirano betonske naglavne grede bili su praćeni redovnim geodetskim snimanjima. Kontrolna geodetska merenja sleganja spomenika i provera vertikalnosti pokazala su da pomeranja i sleganja nema.

Radovi na statickoj sanaciji 1 Radovi na statickoj sanaciji 2

  1. Završeni su konzervatorsko restauratorski radovi na stubu i postamentu

Konzervatorsko restauratorski radovi na stubu i postamentu Spomenika Pobedniku su u potpunosti završeni. Kompletno je završeno čišćenje crnih kora sa površina kamena, plombiranje oštećenih delova kamenih površina, injektiranje, fugovanje spojnica i nanošenje antigrafitne i hidrofobne zaštite.

Konzervatorski radovi na stubu 1 Konzervatorski radovi na stubu 2 Konzervatorski radovi na stubu 3

  1. Privode se kraju radovi na skulpturi Pobednik

Radovi na skulpturi - srafovi Radovi na skulpturi 1 Radovi na skulpturi 2 Radovi na skulpturi 3

U ateljeu vajara Zorana Kuzmanovića završeni su radovi na zatvaranju i zavarivanju, odgovarajućom legurom, svih otvora od metaka i gelera, kao i ugradnja prohromske konstrukcije unutar skulpture (kroz obe noge, trup, desnu ruku, mač). Uradjena je konsolidacija unutrašnjih spojeva i zaštita šrafova. Skulptura je bila sastavljena iz više delova povezanih pomoću 132 šrafa. Nakon 90 godina, stanje nekih šrafova je bilo izuzetno loše. Sada su svi šrafovi očišćeni i zaštićeni specijalnim premazima od dalje korozije, a svaki šav je dodatno obezbedjen novim zavarima.

U toku su radovi na donjoj, stubnoj flanši, proveri i popravci preostalih manjih, nedostataka i oštećenja na skulpturi, kao i radovi na čišćenju površine skulpture i konsolidacija patine. Na postamentu je potrebno uraditi ugradnju dela konstrukcije kojom će biti povezana skulptura i stub. Po završetku ovih radova, a svakako pre Dana državnosti, kada to dozvole vremenske prilike, skulptura Pobednika, biće vraćena na postament.