U subotu 27. oktobra 2018. godine u 11 časova na Beogradskom sajmu u hali 1A na platou Branka Miljkovića, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će predstaviti projekat „Mape beogradskih opština sa prikazom nepokretnog kulturnog nasledja“.

E Pozivnica

Nepokretna kulturna dobra, kao i spomenici u javnom prostoru, predstavljaju materijalni trag naše prošlosti, koji smo dobili u nasledje da sačuvamo i kao zalog predamo narednom generacijama. Prezentacija nasledja predstavlja jedan od načina očuvanja ovih tragova. S tom idejom, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pokrenuo je trogodišnji projekat čiji je cilj upoznavanje lokalne zajednice sa spomeničkim nasledjem u neposrednom okruženju, isticanje značajnih kulturno-istorijskih tačaka na teritoriji svih sedamnaest beogradskih opština, ukazivanje na moguće itinerere u oblasti kulturnog turizma i upotreba mapa u turističke svrhe.

Na štandu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na Sajmu knjiga u Beogradu tokom trajanja Sajma brojna izdanja Zavoda se mogu kupiti po posebnoj sajamskoj ceni. I ovogodišnje publikacije –najnoviji broj časopisa „Nasledje“, katalozi deset spomenika kulture, katalog izložbe „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice”, kao i katalog izložbe „Ratni foto-reporter Rista Marjanović“, do kraja sajma će biti u prodaji sa popustom. Mapu „Moderna arhitektura Beograda”, koja prostorno locira sve objekte moderne na području grada, na štandu Zavoda možete da dobijete besplatno uz kupovinu kataloga izložbe „Moderna Beograda“.

izdanja katalozi nsledje stand znak