Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda  ustanova kulture od nacionalnog značaja, pored svoje osnovne delatnosti, ulaže napore da popularizuje kulturno–istorijsko nasledje naše prestonice i da ga približi gradjanima.

Uz izdavanje časopisa, saradnju sa medijima, kulturnim centrima i institutima, naročita pažnja se posvećuje radu sa najmladjima kojima se uz predstavljanje aktivnosti Zavoda, usadjuje svest o neophodnosti očuvanja tradicije i spomeničkog nasledja koje je potrebno čuvati. Edukaciju učenika nižih razreda osnovnih škola, u formi interaktivne prezentacije vrše dipl.etnolog Ana Sibinović i dokumentarista Zavoda Sladjana Milojević u saradnji sa školskim pedagozima i učiteljima.

Kao svojevrsna dopuna nastavnim planovima i programima kroz vannastavne aktivnosti, a kao važan segment opšteg obrazovanja učenika,  predavanje je održano 05.06.2015. godine u OŠ „Kralj Petar I“  a u planu je realizacija niza ovakvih predavanja na teritoriji svih gradskih opština.