Prostorno kulturno-istorijska celina oko Dositejevog liceja jedan je od najstarijih i najznačajnijih gradskih prostora u Beogradu, čije je jezgro formirano krajem 18. početkom 19. veka. Obuhvata pet blokova u opštini Stari grad, između ulica Kralja Petra, Gospodar Jovanove, Kapetan Mišine, Simine, Kneginje Ljubice, Braće Jugovića, Studentskog trga i ulice Zmaja od Noćaja. U ovoj zakonom zaštićenoj celini do danas su sačuvani prvobitni regulacioni pravci i objekti izuzetne urbanističke, arhitektonske i kulturno-istorijske vrednosti. Za neke od njih vezano je nastajanje i delovanje najznačajnijih ustanova u Srbiji iz vremena Prvog srpskog ustanka – Praviteljstvujuščeg sovjeta, kao prve ustaničke vlade, i Velike škole, kao prve više prosvetne ustanove. Za te objekte vezana su i imena izuzetnih ličnosti srpske istorije i kulture, prosvetitelja Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića.

Prvobitne komunikacije nasleđene u pravcima protezanja ulica svojim nazivima vezane su za imena izuzetno važnih istorijskih ličnosti iz oslobodilačkih borbi srpskog naroda: Stojana Čupića („Zmaja od Noćaja“), Filipa Višnjića, Ivana Jugovića, Jevrema i Jovana Obrenovića, Sime Nešića i Miše Anastasijevića. Arhitektonski fond ove celine odlikuje stilska i visinska raznolikost, neujednačenost i kontrast. Očuvani su primeri islamske arhitekture, orijentalno-balkanske, sve do primera prelaza balkanske ka evropskoj arhitekturi, zatim primeri monumentalnih kuća u stilovima neoklasicizma (akademizma), romantizma, međuratnog modernizma i objekti savremene arhitekture.

Retke prizemne i jednospratne kuće dočaravaju nekadašnji ambijent stare beogradske varoši, dok brojnije, akademski i modernistički oblikovane pretežno četvorospratnice ukazuju na izuzetan razvoj Beograda između dva svetska rata. U manjem broju, višespratni objekti savremene arhitekture nastali u rasponu od sedme i osme decenije 20. do početka 21. veka, u snažnom su stilskom i visinskom kontrastu prema najranije izgrađenim prizemnim kućama.

U okviru ove prostorno kulturno-istorijske celine i njene zaštićene okoline određeni objekti su zbog svog velikog značaja i pojedinačno utvrđeni za spomenike kulture, a grupisani su u najvećem broju duž Gospodar Jevremove ulice, koja je sačuvala trasu jednog od važnijih puteva iz vremena antike i srednjeg veka. To su: Bajrakli džamija u Gospodar Jevremovoj 11 izgrađena je u razdoblju između 1660. i 1688. godine, Velika škola u prvobotnoj dvorišnoj zgradi Gospodar Jevremove 22, koja je izgrađena u drugoj polovini 18. veka, zatim Zgrada Dositejevog liceja u Gospodar Jevremovoj 21, izgrađena između 1739. i 1789. godine, jedan je od najstarijih objekata stambene namene u Beogradu, Božićeva kuća u Gospodar Jevremovoj 19, s kraja 18. veka, Turbe šeih Mustafe u Višnjićevoj 1 iz 1793. godine i podrumski zidovi susedne zgrade jedini su ostaci ograđenog kompleksa islamske tekije, Kuća vajara Dragomira Arambašića, u dvorištu Gospodar Jevremove 20, izgrađena je 1906. godine po projektu istaknutog arhitekte Branka Tanazevića, Kuća Mihajla Đurića u Gospodar Jevremovoj 13 iz 1910. godine.

Područje oko Dositejevog liceja utvrđeno je za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Pored ovih pet blokova, još dva gradska bloka između ulica Zmaja od Noćaja, Cara Uroša, Gospodar Jovanove i Kralja Petra proglašena su za kulturno dobro 1999. godine i oni čine zaštićenu okolinu prostorne kulturno-istorijske celine Područja oko Dositejevog liceja.
Ispod jednog dela središnje zone Beograda, tako i ispod ove gradske celine, nalazi se arheološki lokalitet rimske kulture, civilnog naselja i nekropole „Antičkog Singidunuma“, nastajao u periodu od 2. do 4. veka, a koji je takođe kulturno dobro još od 1964. godine.