U Kulturnom centru Srbije u Parizu 28.11.2019.godine biće otvorene izložbe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Spomenik zahvalnosti Francuskoj obnova” i Izložba „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“,

SZF MODERNA POZIVNICA

Izložba „Spomenik zahvalnosti Francuskoj obnova” predstavlja završnicu projekta na izvođenju radova na restauraciji i sanaciji Spomenika zahvalnosti Francuskoj u Beogradu, delu znamenitog umetnika Ivana Meštrovića i saradnika. Projekat obnove, prvi put nakon 88 godina od otkrivanja spomenika, realizovao je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u periodu od marta do septembra 2018. godine, na osnovu sporazuma Vlada Republike Francuske i Republike Srbije. Finalni deo celokupnog projekta bila je izložba realizovana u decembru 2018. na Savskom šetalištu Beogradske tvrđave, posvećena životu spomenika tokom prethodnih 88 godina, njegovoj istoriji, istorijsko-umentičkim vrednostima, simbolici, memorijalizaciji i sprovedenim radovima na obnovi. Realizaciju projekta obnove spomenika, a potom i izložbe partnerski je pratila Ambasada Francuske u Beogradu. Imajući u vidu da je beogradska javnost imala prilike da vidi kompleksnost radova na restauraciji i sanaciji, namera je da se isti predstave i francuskoj publici, koja je svojim donacija značajno doprinela da naša nacionalna baština bude obnovljena i istovremeno ukaže na zajedničke napore dve države da obnove kulturno nasleđe Srbije i trajni simbol francusko-srpskog prijateljstva. Posetioci će imati priliku da vide i dva pozitiva od gipsa na osnovu kojih su klesani novi reljefi na postamentu, kao i film posvećen Spomeniku zahvalnosti Francuskoj.

Izložba „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“, prvi put je prikazana u godini evropskog kulturnog nasleđa kao centralni deo programa Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2018. u Beogradu. Namera je bila da ukažemo da arhitektonsko nasleđe Beograda deli zajedničke vrednosti i trajanje sa evropskim kulturnim nasleđem. Prikazujući izložbu pariskoj publici želimo da skrenemo pažnju da je francuski umetnički i arhitektonski rafinman imao odjeka u srpskom graditeljskom nasleđu, a kontinuirani i višeslojni srpsko-francuski odnosi negovani u svim oblastima društvenog i umetničkog stvaralašta. Pojavom modernizma krajem treće decenije prošlog veka dolazi do korenitih promena na graditeljskoj sceni Beograda. Modernistički pokret se ubrzano širio i po broju učesnika i po broju i kvalitetu ostvarenih radova. Doneo je novine u oblicima, formama, prostornom konceptu, materijalima, dekorativnosti, konstrukciji. U stambenoj i javnoj arhitekturi preuzeo je primat, a do izražaja su došle arhitektonske koncepcije i ideje njenih vodećih protagonista. Veliki broj podignutih zdanja potvrđuje da je beogradska Moderna s jedne strane pratila glavne umetničke tokove najvećih evropskih centara, a s druge donela jedinstvene i autentične primere. Na izložbi koja je pred publikom biće prikazana značajna ostvarenja upisana u nacionalni registar kulturnog nasleđa i ona nominovana za taj status. Posetioci će imati priliku i da vide makete Univerzitetske dečje klinike i Kuće doktora Đurića, kao i film posvećen Astrološkoj opservatoriji i originalne crteže Agrerne banke i Igumanove palate.

Izložbe će biti otvorene do 01.02.2020. godine u Kulturnom centru Srbije u Parizu.

izlozba moderna beograda izlozba spomenik zahvalnosti francuskoj