Pred brojnom publikom, kolegama, poštovaocima arhitekture Beograda i predstavnicima medija, u ponedeljak 10.9.2018. godine, svečano je otvorena izložba Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u Galeriji Narodne banke Srbije, Nemanjina 17 „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice”. Izložbu su otvorili Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, Danijela Vanušić, pomoćnik ministra kulture i informisanja za zaštitu kulturnog nasleđa, i dr Ljiljana Blagojević, arhitekta, recenzent izložbe i Olivera Vučković, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulure grada Beograda.

F_0977 (02) F_0977 (06)

Izložba „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice” se realizuje u godini evropskog kulturnog nasleđa, predstavlja centralni deo programa Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u okviru manifestacije Dani evropske baštine, 2018. godine u Beogradu, koji će biti otvoreni ovom izložbom.

F_0977 (16) F_0977 (24)

U periodu između dva svetska rata, srpska arhitektura se razvijala kroz više paralelnih stilova: zakasnele secesije, srpskovizantijskog stila, folklorizma, ar dekoa, akademizma i modernizma. I pored bogatstva stilskih pravaca, tokom treće decenije XX veka, vladao je akademizam kao zvaničan državni stil. Međutim, pojavom modernizma krajem decenije dolazi do korenitih promena na graditeljskoj sceni. Modernistički pokret se ubrzano širio i po broju učesnika i po broju i kvalitetu ostvarenih radova. Doneo je novine u oblicima, formama, prostornom konceptu, materijalima, dekorativnosti, konstrukciji. U stambenoj i javnoj arhitekturi preuzeo je primat, a do izražaja su došle arhitektonske koncepcije i ideje njenih vodećih protagonista Milana Zlokovića, Branislava Kojića, Dušana Babića, Jana Dubovog, Nikole Dobrovića, Dragiše Brašovana i drugih. Nakon nešto više od osam decenija od nastajanja njegovih reprezentativnih primera, nosilaca strukturalnih i stilskih promena, oni su prepoznati kao neizostavni deo nacionalne graditeljske baštine. Veliki broj podignutih zdanja potvrđuje da je beogradska moderna s jedne strane pratila glavne umetničke tokove najvećih evropskih centara, a s druge donela jedinstvene i autentične primere.

F_0977 (35) F_0977 (38)

Kao važan segment ove izložbe koji prostorno locira sve objekte moderne na području grada, jeste i mapa „Moderna arhitektura Beograda” čiji je autor Ustanova kulture „Parobrod”.

F_0977 (43) F_0977 (46) F_0977 (50)

Izložba je posebno značajna jer je povezala više institucija Grada Beograda i Republike Srbije (Sekretarijat za kulturu, Sekretarijat za privredu, Ustanova kulture „Parobrod”, Narodna banka Srbije, Muzej nauke i tehnike Beograd, Muzej vazduhoplovstva – Beograd, Astronomska opservatorija, Filmske novosti, Arhiv Jugoslavije, Jugoslovenska kinoteka), ali i uspostavila saradnju sa naslednicima, nosiocima autorskih prava, fondacijama, civilnim sektorom i privatnim kolekcionarima. Posebna saradnja ostvarena je sa Fondacijom Milana Zlokovića koja danas intenzivno radi na očuvanju dela čuvenog arhitekte i osnivača moderne.

 

Na otvaranju su nastupili Gudački orkestar i solisti MŠ „Stanković“.