U subotu od 18 do 21 h  u prostorijama Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je organizovano prikupljanje humanitarne pomoći  za sve ugrožene u poplavama.