Vasilija Gaćeše 2, Beograd

Kompleks manastira Vavedenje čine crkva Presvete Bogorodice i konak, podignuti 1937. kao zadužbina beogradske dobrotvorke Perside R. Milenković.

Crkva je sagradjena prema projektu arhitekte Petra Popovića, jednog od prvih zagovornika srpskog nacionalnog stila u savremenoj srpskoj arhitekturi.

Osnova crkve je u obliku upisanog krsta sa centralnom kupolom ne preseku i četiri manje kupole izmedju krakova krsta. Petokupolno rešenje ukazuje na uzore preuzete iz srpske srednjovekovne arhitekture 14. veka.

Glavni dekorativni ukras fasada čine uski jednodelni prozori, rozete i velike trifore na severnoj i južnoj strani.

Pored svojih arhitektonskih vrednesti, crkva manastira Vavedenja predstavlja uspešan primer povezivanja sakralnog objekta sa savremenim razvojem grada i njegove okoline.