Kuća trgovca Dušana Lazića u Bulevaru kneza Aleksandra Karadjordjevića br. 47 u Beogradu delo je jednog od najznačajnijih protagonista modernizma kod nas, arhitekte Dragiše Brašovana. Podignuta je 1932. godine za poznatog beogradskog trgovca Dušana Lazića na Dedinju, u delu prestonice koji od tipične gradske periferije sa vinogradima i voćnjacima, vremenom dobija rezidencijalne odlike. Svojim opštim stilskim karakteristikama objekat pripada ranom modernizmu medjuratne beogradske arhitekture. Koncipirana je kao slobodnostojeća kuća – tipa vile, povučeno na nešto užoj parceli sa uredjenim dvorištem. Rešena je u kompaktnoj, skoro simetričnoj osnovi i formi, sa prepoznatljivim autorovim ličnim poimanjem modernog izraza.
Prateći funkcionalni raspored enterijera koji ističe tri celine: servisni, reprezentativni i privatni deo, vila ima suteren, prizemlje i jednu etažu. Igrom povučenog i prednjeg plana, ostvarena je diskretna igra masa, dodatno umirena jasno odredjenom i preciznom linijom. Karakteristično suočavanje vertikalnih i horizontalnih delova fasade, predstavlja originalan i prepoznatljiv autorov izraz. Vila je zidana od opeke u krečnom i cementnom malteru, sa upotrebom armiranog betona za podrum i medjuspratne konstrukcije. Elementi modernizma se jasno uočavaju u komponovanju glavne fasade, sa asimetrično postavljenim ulazom u odnosu na stepenište koje je zadržalo mesto u centralnoj osi fasade. Kružni prozori, jarbol za zastavu na vrhu dimnjaka, ornamentacija fasade u veštačkom kamenu (čest autorov dekorativni izraz), deo su primenjenih formalističkih znakova modernog stila u oblikovanju vile. Poseban akcenat arhitekta Dragiša Baršovan dao je oblikovanju ograde sa kapijom od gvoždja, stilski usaglašene sa izgledom vile, i takodje izvedenom od opeke sa oplatom od veštačkog kamena.
Smeštena u jednom od najlepših delova grada, u neposrednoj blizini Dvorskog kompleksa i niza pojedinačnih vila koje su projektovali gotovo svi eminentni beogradski arhitekti medjuratnog perioda, Kuća trgovca Dušana Lazića pored arhitektonsko – urbanističkog i kulturno – istorijskog značaja koji ima u formiranju prostora kom pripada, zauzima značajno mesto u razvoju naše stambene arhitekture modernog pravca, kao i u bogatom stvaralačkom opusu arhitekte Dragiše Brašovana, kao jedan od njegovih prvih, modernistički koncipiranih stambenih objekata.
Kuća trgovca Dušana Lazića je utvrdjena za spomenik kulture 2007. godine.