Gospodar Jovanova 45, Beograd

Kuća knjižara Marka Markovića podignuta je 1904. prema projektu arhitekte Jelisavete Načić kao prizemni stambeni objekat, karakterističan za gradjansku arhitekturu Beograda sa početka 20. veka.

Akademski oblikovane fasade kuće oživljavaju plitki pilastri i bogata renesansna dekorativna plastika u vidu trougaonih zabata nad prozorskim otvorima.