Slatina

Pored Seoskog puta koji vodi prema Donjem kraju podignuta je 1856. Kuća Alekse Petrovića u Slatini.

Kuća predstavlja jedan od najvrednijih primera tipa tzv. novije seoske kuće, koncipirane i gradjene na mešavini tradicija i novih uslova varoškog života.

Tradicionalni uticaj odrazio se na prostornu koncepciju kuće dok je varoški uticaj prisutan u spoljašnjem izgledu kuće, koji karakterišu visoki sokl od lomljenog kamena i bondručna konstrukcija sa ispunom od čatme.

Glavnu fasadu oživljava doksat sa pseudo moravskim lucima, dok se na bočnoj nalazi drveno stepenište na sporednom ulazu.

Osim arhitektonskih vrednosti kuća nosi značenje svedočanstva društvenih dešavanja i promena svoga vremena.