Vasilija Vasilijevića 10, Zemun

Kafana „Beli medved“ jedini je sačuvani primer tzv. balkanske arhitekture u Starom jezgru Zemuna.

Na najstarijim planovima Zemuna obeležena je nazivom „Zartaken“, a u literaturi se pominje kao mesto u kojem je 1717. odseo Evgenije Savojski.

Gradjena je u bondruku kao objekat dvojne namene sa stanovima na spratu i kafanom „Beli medved“ u prizemlju.