(2004)

 •  Istraživanje fonda Opštine grada Beograda u Arhivu grada Beograda i posebnih fondova Arhiva Srbije i Arhiva Srbije i Crne Gore

Sistematsko istraživanje

 • Zaštitna arheološka iskopavanja Okretnice u Rajićevoj ulici
 • Arheološka i arhitektonska istraživanja kompleksa Sahat kapije

(2005)

 • Preliminarna sondažna arheološka iskopavanja

1. Arheološki lokalitet Plavinački Potok, naselje Ritopek, Opština Grocka
2. Arheološki lokalitet Ravnice-naselje Leskovac, opština Lazarevac
3. Arheološki lokalitet Crkvine – naselje Stubline, opština Obrenovac

 • Sistematska arheološka iskopavanja i arhitektonska istraživanja

1. Beogradska tvrdjava – Sektor Jugoistočnog bedema Gornjeg grada izmedju Sahat kapije i „Proloma“
2. Manastir Kastaljan – završna arheološka istraživanja

 • Sistematska istraživanja fondova

Istraživanje fonda Opštine grada Beograda u Arhivu grada Beograda i posebnih fondova Arhiva Srbije i Arhiva Jugoslavije

(2006)

 • Arheološka iskopavanja na prostoru bloka izmedju ulica Tadeuša Košćuška, Cincar Janka, Cara Uroša i Uzun Mirkove
 • Zaštitna  arheološka iskopavanja u Cincar Jankovoj  ulici

(2008)

 • Lokalitet  STARI MANASTIR RAKOVICA,  selo Rakovica, opština Voždovac
 • Arheološka  istraživanja lokaliteta  Crkvine -Stubline kod  Obrenovca, kampanja 2008. godine
 • Istraživanje i valorizacija javnih prostora u Beogradu