Na uglu ulica Kraljice Natalije i Balkanske izgradjen je 1929. godine hotel „Prag”, koji je stilskim rešenjem arhitekte Djure Borošića uneo novi element i duh moderne evropske arhitekture u trgovačko-zanatlijski ambijent nekadašnje beogradske Abadžijske čaršije. Projekat ovog hotela Borošić je predstavio na izložbama moderne arhitekture u Beogradu i u Pragu. Izvesno je da je novi hotel „Prag” bio je mesto okupljanja čeških doseljenika i ljubitelja češke kulture u Beogradu. Prvobitno izgradjen objekat imao je četiri sprata i izdvajao se u okruženju starih, prizemnih i jednospratnih kuća i svega nekoliko viših, akademski koncipiranih objekata. Izgradjen po tada najmodernijim standardima, imao je prvobitno 28 prilično malih gostinskih soba, instalacije centralnog grejanja, tople i hladne vode, lift, u prizemlju moderan bife-bar, odvojenu kafanu, kasnije i restoran.

Hotel je gradjen od opeke u krečnom i cementnom malteru, sa armiranobetonskim medjuspratnim konstrukcijama. Fasada je obložena veštačkim kamenom i plemenitim malterom. Neprekinuta vertikala ugaone fasade, stepenovane bezornamentalne zidne mase i arhitektonska plastika, u kombinaciji sa segmentima rustične i svedene horizontalne artikulacije, kao i fasadna skulptura u vidu reljefa, ostvaruju nijanse u polihromiji i jedinstven ar deko efekat, uz još jedan detalj pri samom vrhu – oktogonalni prizmatični stakleni medaljon nad kružnim prozorom sa bakarnom konstrukcijom, koji je noću osvetljen. Visok i stepenovan ugaoni front asocira na pramac broda, što je jedna od karakterističnih tema u ar dekou, u kome se asocijativnim arhitektonskim prikazom velikih prevoznih sredstava simboliše industrijski napredak. Prvi sprat hotela je preko svih fasada u kontinuitetu istaknut rustičnom horizontalnom artikulacijom cik-cak profilacije. Izmedju prozora drugog sprata na obe ulične fasade ponavljaju se dva reljefna panela skulptora Svetomira Počeka – sa geometrijski stilizovanim alegorijskim figuralnim predstavama: muškog akta sa draperijom koji drži kutiju i ženskog akta, takodje ogrnutog draperijom sa grozdom u ruci, u pratnji devojčice, koje se u ovom kontekstu mogu tumačiti kao alegorije Gostoprimstva.

Prilikom nadogradnji 1936. i 1978. godine, po projektu istog arhitekte, uvećan je broj ležaja za dve stotine, a ponovljena je finalizacija elevacije prvobitnog objekta. Pritom nije značajno izmenjen njegov izgled, niti mu je oduzeta suština koncepta, čak je ovaj specifičan stil dobijanjem na visini još više naglašen. Hotel „Prag” je značajan u kontekstu celokupnog, pretežno modernističkog opusa arhitekte Borošića, kao i u odnosu na druge objekte u stilu ar dekoa u Beogradu, s kraja treće i prve polovine četvrte decenije HH veka, posebno medju delima koje su realizovali arhitekte braća Krstić, Dušan Babić, Milan Zloković, Svetomir Lazić, Jan Dubovi. Kao prvi i jedan od retkih hotelskih objekata izvedenih u stilu ar dekoa u Beogradu, zauzima uglednu poziciju medju najizražajnijim primerima ovog stila, posebno kao objekat javne ugostiteljske namene. Kako se nalazi na trasi ulice koja od železničke stanice vodi ka Terazijama, i najužem jezgru grada, primao je pretežno goste iz poslovnih krugova Srbije i Evrope i imao značajnu ulogu u društveno-poslovnom, ali i kulturno-zabavnom životu, a njegova arhitektura pokazuje kako je u periodu izmedju dva svetska rata Beograd pratio savremene tokove u kulturi velikih evropskih gradova. Hotel „Prag” je utvrdjen za kulturno dobro 2013. godine.