Hotel „Mažestik” sagradjen je prema projektu arhitekte, preduzimača i vlasnika Milana S. Minića. Hotel čine dva objekta koja formiraju jedinstvenu celinu. Prvi je podignut 1936. godine okrenut ka Obilićevom vencu, sa prizemljem i četiri sprata za goste, dok je peti sprat imao dva velika apartmana, a šesti dva ateljea, terasu i zimsku baštu za stanovanje bračnog para Minić. Drugi hotelski objekat sa garažom, u koji se ulazi iz ulice Maršala Birjuzova izgradjen je 1940. godine, i u nivoima suterena, prizemlja i galerije povezan je sa prvim. Obe zgrade su projektovane i izvedene na najvišem estetskom i zanatskom nivou. Hotel je imao svoju pekaru, kasapnicu i štampariju u kojoj je štampan „meni” za ručak i večeru.

S arhitektonskog aspekta hotel „Mažestik” oblikovan je u stilu modernizma i predstavlja najznačajnije ostvarenje arhitekte Minića. Zidan je u masivnom konstruktivnom sklopu, sa nosećim zidovima od pune opeke i armirano-betonskim, horizontalnim i vertikalnim serklažima. Projektant konstrukcije bio je inž. Djordje Lazarević, profesor Gradjevinskog fakulteta u Beogradu. Fasadu odlikuje smirenost i jednostavnost bez ukrasa i geometrijske igre kojom dominiraju horizontale prozora i vertikalni stubići u pravilnom rasporedu. Enterijer hotela je dizajniran prema idejama samog projektanta koji je završio Likovnu akademiju u Parizu i svoj umetnički stil izgradio na slikarstvu impresionizma. Samim tim, arhitektonsko rešenje i dizajn enterijera predstavlja spoj autora kao slikara i arhitekte. Minić je dizajnirao nameštaj i sve detalje poput kvaka, čaša i zavesa, a zidove soba i hodnika ukrašavali su njegovi akvareli. Zbog visoko luksuznog i modernog uredjenja pripadao je rangu hotela prve kategorije u kojem su odsedali i dolazili ugledni i vidjeniji ljudi tog doba. Tokom Drugog svetskog rata u „Mažestiku” su bili nemački oficiri, a 1945/46. godine hotel je nacionalizovan i pod upravom Ministarstva trgovine i za snabdevanje vlade FNRJ.

S aspekta zaštite kulturnog nasledja, hotel „Mažestik” danas predstavlja sintezu arhitekture, likovne i primenjene umetnosti na kojem su primenjeni visoki standardi u projektovanju, konstrukciji i dizajnu enterijera zbog čega je originalno ostvarenje modernog pravca u periodu izmedju dva svetska rata u Beogradu.

Hotel „Mažestik” utvrdjen je za spomenik kulture 1997. godine.