Tošin bunar 2, Zemun

 

Evangelistička crkva podignuta je izmedju 1926. i 1930. kao kompaktno zdanje, za koje se pretpostavlja da pripada školi arhitekata Huga Erliha i Viktora Kovačića.

Crkva predstavlja originalno i retko arhitektonsko ostvarenje oblikovano u dosledno sprovedenom modernističkom tretmanu.

Osobenost gradjevine predstavlja neuobičajena osnova rotonde sa naglašenom apsidom i dva bočna krila, koja joj daje oblik trolista.

Centralni prostor crkve zasveden je kubetom na visokom tamburu, koja se završava lanternom sa krstom – simbolom Hristovog stradanja.