Udruženje novinara Srbije osnovano je 1881. godine pod nazivom Srpsko novinarsko društvo koje sve do tridesetih godina XX veka nije imalo svoje stalno sedište pa su sednice održavane u nekadašnjim beogradskim gostionicama poput Imperijala i Kolarca, a 1900. godine Društvo „Sveti Sava“ ustupilo je privremeno svoje prostorije Srpskom novinarskom udruženju za smeštaj uprave, čitaonice i biblioteke. Posle konstituisanja Beogradske sekcije Jugoslovenskih novinara 1922. godine, novinarsko udruženje se obratilo tadašnjoj vladi molbom o potrebi izgradnje Doma novinara. Uz angažovanje brojnih eminentanih ličnosti, plac im je dodeljen u Resavskoj ulici broj 28 u Beogradu. Izgradnja nije započeta odmah zbog nedostatka novca, koji je prikupljan putem donacija tokom organizovanih umetničkih večeri na kojima su učestvovali operski i dramski umetnici i književnici.

Kamen temeljac položen je tek 1934, a zgrada je završena 1935. godine prema projektu hrvatskog arhitekte Ernesta Vajsmana. U Beogradskoj arhitekturi tog doba objekat se isticao po čistoti i jednostavnosti oblika, upotrebi modernih materijala kako u konstrukciji tako i spoljašnjem oblikovanju. Reč je o izuzetno modernoj, potpuno bezornamentalnoj gradjevini kubične forme od armiranog betona, čelika i stakla, sa kontinualnim prozorskim trakama na uličnom frontu, dok je po sredini fasada prekinuta transparentnom vertikalom stepeništa. Zgrada je akcentovana završnom povučenom etažom i terasom s pergolom. U enterijeru, centralni motiv predstavlja kružno stepenište. Arhitekta Vajsman je ovde primenio postulate internacionalnog stila i teorijske principe arhitekte Le Korbizjea, dominantne figure evropske moderne. Osim graditeljskih vrednosti značajan je i kao mesto okupljanja novinara, publicista, pisaca i najistaknutijih ličnosti iz kulturnog života Srbije.

Za vreme nacističke okupacije u zgradi Novinarskog doma nalazila se filijala agencije DNB, radio-stanica i redakcija lista Belgrader Zeitung. Posle rata zgrada je nacionalizovala i u njoj je do 1976.godine bila smeštena državna agencija Tanjug.

Dom udruženja novinara Srbije utvrdjen je za spomenik kulture 1997. godine