Na sednici Vlade Srbije održanoj 08.08.2019. godine, a na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, zgrada Doma štampe u Beogradu je utvrdjena za kulturno dobro. Podignuta je 1958-61. godine prema projektu arhitekte Ratomira Bogojevića i oblikovana u duhu savremene arhitekture. U vreme gradjenja Dom štampe je predstavljao novinu u oblasti modelovanja poslovnih objekata kod nas. Po svom urbanističkom položaju i likovnoj strukturaciji predstavlja najznačajniji posleratni doprinos uobličenju Trga republike i zaokružuje ansambl reprezentativnih gradskih palata sa kojima čini vizuelno i estetsko jedinstvo. U istoriografiji srpske posleratne arhitekture Dom štampe je svrstan medju dela autentičnih arhitektonskih vrednosti, koja će snažno pokrenuti tokove arhitekture i prvu afirmaciju srpske arhitekture u širim razmerama.

naslovna

_DSC0002

fasada sa trga Republike

Delo je značajnih arhitektonskih i urbanističkih vrednosti, kao i autorsko ostvarenje. Kao zgrada gradjena za smeštaj Kulturnog centra Beograda i Saveza novinara, koji i dalje imaju svoje prostorije u objektu, delo je kulturno istorijskih vrednosti.