Deveto savetovanje “OCENA STANJA, ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADjEVINSKIH OBJEKATA I NASELjA” u organizaciji Saveza gradjevinskih inženjera Srbije održano je od 25. do 29. maja na Zlatiboru u Hotelu “Palisad”
Specifični geotehnički i seizmološki problemi naše zemlje i Balkana, socio-ekonomski odnosi u društvu i drugi faktori doveli su do zaostajanja za razvijenim zemljama u oblasti tretmana postojećeg graditeljskog fonda. To je nametnulo potrebu razvoja metodologija za procenu stanja postojećih objekata i naselja, za izbor adekvatnog pristupa održavanju, sanaciji i rekonstrukciji gradjevinskih objekata i naselja uz uključivanje optimizacionih i informacionih sistema u ove oblasti.
Uočavajući složenost i aktuelnost navedene problematike Savez gradjevinskih inženjera Srbije (SGIS) organizovao je deveto po redu Savetovanje posvećeno oceni stanja, održavanju i sanaciji gradjevinskih objekata i naselja. Ciljevi Savetovanja su široka razmena iskustava stručnjaka različitih profila: gradjevinskih inženjera različitih smerova, geotehničara, arhitekata, urbanista, prostornih planera, ekonomnista, pravnika i ostalih stručnjaka koji rade u graditeljstvu na pregledu, ispitivanju i proceni stanja objekata i na projektovanju i izvodjenju radova u oblasti održavanja i sanacija objekata i naselja.
Stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda-ustanove kulture od nacionalnog značaja, Nevenka Novaković, diplomirani inžinjer arhitekture, učestvovala je na Savetovanju i u okviru teme “OBNOVA GRADITELjSKOG NASLEDjA U USLOVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA” i prezentovala rad napisan sa koautorima dr Vesnom Matović i Majom Franković, na temu ” Stanje kersantita ugradjenog u fasade zgrade Narodnog muzeja u Beogradu”.