1
U okviru manifestacije „Dani evropske baštine”, 23. septembra 2020. godine učenici beogradskih srednjih škola obišli su zdanje Starog dvora, jedno od 435 kulturnih dobara na području Grada Beograda. Istorijat i vrednosti ovog reprezentativnog zdanja, spomenika kulture od 1983. godine, predstavila im je istoričar umetnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Saša Mihajlov.
2
34Zgrada Starog dvora sagradjena je izmedju 1881. i 1884. godine, prema projektu
arhitekte Aleksandra Bugarskog, kao privatna i službena rezidencija Milana Obrenovića, koji je 1882. godine krunisan za kralja Srbije. Projekat je predvidjao da dvor bude samo jedno krilo budućeg velikog dvorskog kompleksa čiji je centralni deo, namenjen privatnim kraljevim odajama, okrenut prema ulici Kralja Milana. Levo krilo imalo je reprezentativnu namenu, a desno je predvidjeno za privatne odaje prestolonaslednika. Stari dvor sa četiri fasade oblikovane u duhu akademizma i dekorativnim elementima preuzetim iz renesansne i barokne arhitekture, jedno je od najznačajnijih arhitektonskih ostvarenja s kraja HIX veka u Srbiji.
5