Dren

Crkva Sv. Vaznesenja u Drenu sagradjena je 1896. kao jednobrodna gradjevina zasvedena poluobličastim svodom.

Zvonik je podignut odvojeno od glavnog korpusa crkva. Svojim stilskim karakteristikama približava se modelima raške škole srpskih srednjovekovnih spomenika.

Karakterističan detalj obrade fasade predstavljaju četiri ugaona pilastra i dekorativna obrada zapadnog portala sa nadstrešnicom oslonjenom na dva stuba i stepeništem.

Crkva Sv. Vaznesenja u Drenu predstavlja materijalno svedočanstvo obnove srpsko-vizantijskog stila u srpskoj arhitekturi druge polovine 19. veka.