Kumodraž

Crkva Sv. Trojice u Kumodražu sagradjena je 1924, prema projektu arhitekata Pere Popovića i Žarka Tatića.

Ugledanje na tradiciju srpske srednjovekovne arhitekture ogleda se u rešenosti unutrašnjeg prostora crkve po uzoru na spomenike raške škole, dok su fasade i dekorativni elementi rešeni u stilu moravske škole.

Crkva je koncipirana kao jednobrodna gradjevina sa spolja petostranom oltarskom apsidom, kubetom nad centralnim travejem naosa i visokim zvonikom nad pripratom