Humska 26, Beograd

Crkva Sv. Arhandjela Gavrila sagradjena je 1939. prema projektu arhitekte Grigorija Samojlova kao crkva sa osnovom u obliku sažetog trikonhosa i dva zvonika koja flankiraju zapadni ulaz crkve.

Hram je podignut u čast i slavu oslobodilaca iz Prvog svetskog rata.

Dinamičnom spoljašnjem izgledu crkve doprinose dekorativni elementi od opeke oko otvora, dvanaestostrana kupola nad centralnim travejem naosa i dve manje kupole nad zvonicima.

Enterijer crkve dekorisan je umetnički obradjenim mobilijarom izvedenim u duborezu, koji je, kao i ikonoststas izradjen prema nacrtima samog arhitekte.

Osobenost crkve leži u karakterističnom spoju dekorativizma srednjovekovne arhitekture sa funkcionalnošću moderne i primenom savremenih materijala.