Takovska 43, Beograd

Botanička bašta „Jevremovac“ osnovana je ukazom kralja Milana Obrenovića 1889, na prostoru koji je pripadao imanju Jevrema Obrenovića, po kome je bašta dobila ime.

To je prva i do sada jedina botanička bašta u Srbiji. Nastala je izmeštanjem stare Botaničke bašte na kraju Dunavske ulice, koju je još 1874. osnovao profesor botanike Josif Pančić.

Na površini od oko 5 ha raste preko 250 drvenastih i 300 zeljastih domaćih i stranih vrsta biljaka.

Najlepši ukras Jevremovca predstavlja Staklena bašta, koja je u vreme svog postavljanja 1892, bila jedna od najvećih i najlepših u ovom delu Evrope.