U subotu 30. maja 2015. godine održana je završnica projekta „BeoGradska KulTura – Beo Kul Gradska Tura“ u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanove kulture od nacionalnog značaja. U zajedničkoj šetnji sa zaposlenima u Zavodu, učenici Četrnaeste, Treće, Trinaeste, Devete beogradske gimnazije i Arhitektonske tehničke škole govorili su o ukupno 14 spomenika kulture koji se nalaze u ovoj ulici.