Stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda-ustanove kulture od nacionalnog značaja učestvovali su i ove godine u programima Beogradske internacionalne nedelje arhitekture-BINA 2015 koju već deset godina organizuju Kulturni centar Beograda i Društvo arhitekata Beograda.

Jedan od tradicionalnih programa BINA festivala su tematske šetnje kroz arhitekturu Beograda. U subotu 08. maja 2015. godine, Bojana Ibrajter Gazibara, diplomirani istoričar umetnosti, viši stručni saradnik Zavoda, vodila je šetnju ulicom sa najviše spomenika kulture u gradu-Ulicom kralja Petra.

Posetioci šetnje su slušali o istoriji i arhitekturi ove važne gradske transferzale, o nasledju različitih etničkih grupa, a imali su priliku i da prodiskutuju na temu interpolacija u najužem gradskom jezgru.

Istog dana, 13. maja 2014. godine održane su dve šetnje- obilasci spomenika kulture Palata Srbija i znamenitog mesta Park prijateljstva kao najznačajnijih kulturnih dobara i simbola arhitekture posleratnog perioda SFRJ na prostoru Novog Beograda. Šetnje su vodili saradnici Zavoda Saša Mihajlov, diplomirani istoričar umetnosti (Palata Srbija) i Ivana Vesković, diplomirani istoričar umetnosti. (Park prijateljstva).

Na tribini „Ugrožena baština“ održanoj 12. maja 2015. godine u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda učestvovale su Aleksandra Šević, diplomirani inženjer arhitekture, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Aleksandra Dabižić diplomirani istoričar umetnosti, viši stručni saradnik Zavoda. Tema tribine, čiji je moderator bio dr Marko Nikolić, dipl.inž.arh (Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet), a u kojoj su učestvovali i Marta Vukotić Lazar i Ivan Rašković, a u organizaciji BINA i Do.co.mo.mo, bila je stanje moderne arhitekture u Beogradu, kao i ispitivanje mogućnosti za prevazilaženje lošeg stanja. Razmatrana je aktuelna zakonska regulativa u ovoj oblasti i moguće posledice primene neadekvatnih zakona po opstanak nasledja.

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture se održava 07-30.maja 2015. godine.