Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda zajedno sa Astronomskom opservatorijom uložio je velike napore da radove na ovom spomeniku kulture stavi medju svoje prioritete. Tako je 2016. godine Zavod izradio projekat restauracije i sanacije Školskog paviljona. Za potrebe izrade projekta Zavod je organizovao i raščišćavanje zelenih površina obraslih divljim rastinjem na velikoj površini izmedju paviljona, čime je omogućeno snimanje objekata i sprečeno dalje propadanje uzrokovano negativnim delovanjem zelene vegetacije koja je u velikoj meri sprečavala isušivanje objekata u letnjem periodu godine, zbog čega su objekti bili konstantno vlažni i memljivi.

1

Zavod je vršio konzervatorski nadzor nad izvodjenjem radova na restauraciji paviljona Malog refraktora  koji su započeti u  2018. godine, a  završeni u 2019. godini.

2

Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje i sufinasiranje projekata Zavod je u 2019. godini dobio sredstva za radove prve faze sanacije Velikog refraktora. U toku prve faze izvodiće se radovi na kupoli i fasadama kako bi se što hitnije sprečilo dalje propadanje objekta. Radovi treba da se realizuju do kraja 2019. godine.

3 4

U cilju promocije ovog kulturnog i prirodnog dobra i naučne institucije, uz stručno vodjenje direktora astronomske opservatorije Gojka Djuraškovića i direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture Olivere Vučković, Opservatoriju su obišli potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, zamenik gradonačelnika grada Beograda Goran Vesić, sekretar za kulturu grada Beograda Ivan Karl i predsednik gradske opštine Zvezdara Miloš Ignjatović.

5