Ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni i gradski menadžer Goran Vesić zajedno sa v.d. direktorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Oliverom Vučković obišli su radove na restauraciji i sanaciji kulturnog dobra od velikog značaja Spomenik zahvalnosti Francuskoj. Projekat obnove spomenika uradio je arhitekta Zoran Tucić, viši stručni saradnik – konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Radovi na obnovi spomenika, koji se finasiraju sredstvima obezbedjenim u Francuskoj i Srbiji, počeli su u martu mesecu, a njihov završetak je planiran za 10. avgust 2018. godine.

001 002 003
Dosadašnji tok radova, kao i predstojeće aktivnosti na obnovi, gospodi Mondoloniju i Vesiću predstavila je direktorka Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda, kao i stručni tim angažovan na izvodjenju radova. U parku Kalemegdan, gde se izvodi restauracija bronzane skulpture, rad Ivana Meštrovića, zatečeno stanje skulpture nakon skidanja sa postamenta spomenika i postupak njene obnove prezentovao je vajar Zoran Kuzmanović, kojem je poverena restauracija ovog izuzetno vrednog skulptorskog dela.
004 005 006
Nakon predstavljanja originala bareljefa, koji su se nalazili na kamenom postamentu spomenika, ambasador Francuske i gradski menadžer, zajedno sa celokupnim timom, obišli su atelje vajara Gorana Čpajka, angažovanog na veoma odgovornom i delikatnom zadatku izrade replika bareljefa „Sorbona“ i „Ratnici“, rad Meštrovićevih saradnika – Frana Kršinića, Antuna Augustinčića, Grge Antunca, Šimeta Dujmića i Orlandinija. U ateljeu profesora Fakulteta primenjenih umetnosti gosti su imali prilike da vide restauraciju pozitiva izvedenih u gipsu na osnovu kojih će se izvodi novi bareljefi u  „carrara bianco- c“ kamenu i upoznaju se sa samom tehnikom klesanja.
007 008 009 010

Originali bareljefa, prema uputstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, biće predati Muzeju grada Beograda na dalje čuvanje i korišćenje.