1. Igumanova palata, Terazije – restauracija fasada
2. „Kuća legata“, Knez Mihailova 46 – Glavni projekat adaptacije i revitalizacije
3. „Kuća legata“, Knez Mihailova 46 – restauracija fasada
4. Zgrada Starog dvora, Dragoslava Jovanovića 2 – restauracija fasada
5. Zgrada Generalštaba, Kneza Miloša 22 – restauracija fasada
6. Smederevska banka, Terazije 39 – restauracija dvorišnih fasada
7. 29. novembra 10 – restauracija fasada
8. Dobračina 42 – restauracija fasada
9. Glavna 4, Zemun – restauracija fasade
10. Karamatina kuća, Karamatina 17, Zemun – restauracija fasade
11. Kapetanija, Kej oslobodjenja 8, Zemun – restauracija fasada
12. Terazije 36 – restauracija fasade
13. Knez Mihailova 51 – restauracija fasada
14. Prizrenska 7 – restauracija fasada
15. Dom Društva Sv.Save, Cara Dušana 11-11a – restauracija fasada
16. Dom Sv.Save, Cara Dušana 13 – restauracija fasada
17. Jevrejska 16 – restauracija fasada
18. Kralja Milana 2 – restauracija fasada