viši konzervator

Godina rodjenja: 1976.godine
Obrazovanje: diplomirani etnolog/antropolog

Reference:
Objavljeni radovi

 • Nadgrobni spomenik Milisava Čamdžije, serija kataloga spomenika kulture, 2016.god.
 • Prilog proučavanju šumadijske kuće na primeru kuće Milovanovića u Velikom Borku, Glasnik DKS 39, u saradnji sa R. Mrlješom
 • O narodnom graditeljstvu sa osnovcima Beograda, Glasnik DKS 39
 • Janićeva kafana, serija kataloga spomenika kulture, 2015.god.
 • Kuća porodice Radosavljević sa pomoćnim objektima u Mladenovcu, Nasledje XVI, 2015.god
 • saradnja sa osnovnim školama na teritoriji svih beogradskih opština u cilju edukacije osnovaca o spomeničkoj baštini Beograda u okviru projekta „Nasledje za decu“, od 2014. godine
 • učešće u manifestaciji Dani evropske baštine 2014. godine
 • Spomenik palim ratnicima 1912 – 1918. u Mladenovcu, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2014.
 • Stara porodična kuća Aćimovića u Progaru, Nasledje XIV, 2013.
 • Rodna kuća vojvode Stepe Stepanovića, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2013.
 • Izmeštanje groblja u Vreocima na novoformirano groblje „ Lazarevac 2” u Šopićuu saradnji sa N.Živković,Z.Simić,Z.Tucić, Glasnik DKS 37, 2012.
 • Manakova kuća, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2011.
 • Model zaštite i revitalitacije na području ugroženom ugljenokopom na teritoriji beogradske opštine LazarevacZbornik radova IV Regionalne konferencije o integrativnoj zaštiti, Banja Luka 2009.
 • Janjićeve mehane u Ostružnici, Rad sekcije etnologa u 2009. godIzveštaj sa skuppštine u Negotinu, Glasnik DKS 34
 • Stara zadružna kuća Rankovića u Draževcukatalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2009.
 • “Nasledje i dijalog“- saradnja na pripremi CD-a i održavanju stručne konferencije

 

 

Radno iskustvo:

 • od 2008. Zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Sekretar redakcije Nasledja od XII broja

ana.sibinovic@beogradskonasledje.rs

Izložbe:

 • Izložba „Multikulturni Beograd – spomeničko nasledje“ saradnik na izložbi
 • Izložba „ Spomenici kulture vidjeni očima dece“ – autor izložbe

Članstvo u strukovnim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije – sekretar Sekcije etnologa od 2008. godine
 • Ikomos Srbija

Ostalo:

poznavanje engleskog i ruskog jezika