konzervator savetnik

Godina rođenja: 1961, Zemun
Obrazovanje: diplomirani istoričar umetnosti – konzervator, arhivista
aleksandra.dabizic@beogradskonasledje.rs

Reference:
Uradila elborate proglašenja kulturnih dobara: Zemunska pošta, Zemunska gimnazija, Evangelička crkva, Kuća dr Save Nedeljkovića, Kuća inž. Pavla Horvata, Dom Srpske pavoslavne crkvene opštine, Hariševa kapela, Bogorodičina crkva, Stara škola u Gornjoj varoši, Nemačka osnovna škola, Dom za nezbrinutu decu Kraljice Marije, Kapela na Novom groblju, Komanda vazduhoplovstva, Stara kapetanija, Binderova kuća, Kafana Beli medved, Poljoprivredni fakultet, Zgrada vodne zajednice, Srpska škola u Batajnici, SDK Jugoslavije, vila Šterić, Modernistička celina Zemuna. Radila elaborate valorizacije Dorćola, Vračara, Hadžipopovca, Pregrevice, Starog jezgra Zemuna za potrebe izrade detaljnih urbanističkih i regulacionih planova.U stručnim časopisima Nasleđe, Konzervatorski glasnik objavljuje radove iz oblasti valorizacije i zaštite spomeničkog nasleđa Beograda.

Univerzitet umetnosti u Beogradu i Centar za profesionalni razvoj i konsalting u kulturi, umetnosti i medijima, Sertifikat za marketing za institucije kulture, 2005

Sekretar časopisa Nasleđe 1997-2002.

Izložbe

 • koautor Moderna Beograda, ZZSKGB, Beograd 2018.
 • Autor izložbe Secesija u starom jezgru Zemuna, Zavičajni muzej Zemuna, novembar 2017
 • Autor izložbe Vrata Beograda, Beogradska tvrđava, septembar-oktobar 2012.
 • Autor koncepta i realizator sa timom saradnika izložbe Multikulturni Beograd – Spomeničko nasleđe, Beogradska tvrđava, septembar-oktobar 2011
 • Izlagala na izložbi Zaštita spomeničkog nasleđa kroz urbanističke planove u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2002.
 • Valorizacija objekata i prostora i mere tehničke zaštite za potrebe izrade regulacionog plana prostorne kulturnoistorijske celine Staro jezgro Zemuna, Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beogradu 2003.
 • Koautor izložbe Rusko-srpski diplomatski odnosi, Arhiv Srbije, 1989
 • Autor koncepta likovne izložbe u galeriji Doma JNA u saradnji sa Muzejem grada Beograda – Iz zbirki zemunskih građana, 1988.
 • Koautor izložbe Francuzi i Jugosloveni, povodom stopedeset godina diplomatskih odnosa između Francuske i Srbije, Arhiv Srbije i Francuski kulturni centar u Beogradu, u Krsmanovićevoj kući,1988.

Manifestacije, stručna vođenja: Beogradska nedelja arhitekture, Dani Beograda, Dani evropske baštine.

Članstvo u strukovnim i umetničkim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije
 • Odbor časti DKS od 2004-2012.
 • Član udruženja od osnivanja, a Saveta udruženja likovnih i primenjenih umetnika Zemuna, 2000-2009.
 • Član udruženja Docomomo
 • Saradnik Galerije Doma vazduhoplovstva u Zemunu od 1985. do 2002.
 • Član ICOMOSa, od 2010, i član nadzornog odbora.
 • Član udruženja i Odbora časti Serbie Nostre

Radno iskustvo:

 • 1987-1991. radila kao arhivista u Centru za informacije Arhiva Srbije, na poslovima sistematizacije podataka o arhivskoj građi područnih arhiva sa teritorije Republike.
 • od 1991. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • od 2009. do 2011. rukovodilac odeljenja za istraživanje i valorizaciju spomeničkog nasleđa Beograda
 • Od 2016. do 2018. rukovodilac sektora za  matičnu delatnost ZZSKGB

Objavljeni radovi

 • Nikolajevska crkva, katalog, ZZSKGB, Beograd 2018.
 • koautor Moderna Beograda, katalog, ZZSKGB, Beograd 2018.
 • Secesija u starom jezgru Zemuna, katalog, ZZSKGB, Beograd 2017
 • Kuća u kojoj se rodio Dimitrije Davidović, katalog, ZZSKGB, Beograd 2017
 • Gardoš – kulturni predeo Beograda i dunavskog sliva, zbornik radova VII konferencije – kulturni predeo, ZZSKGB, Beograd 2016.
 • Crkva Svetog Dimitrija – Hariševa crkva, katalog, ZZSKGB, Beograd, 2016.
 • Koautor Z. Simić i J. Cvetić, Očuvanje trga ispred hale „Pinki“, Konzervatorski glasnik br. 39, Beograd 2015.
 • Zemunska tvrđava na Gardošu – deo kulturnog pejzaža Beograda, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, PZZSKV, Novi Sad 2015.
 • Značaj kartografskih izvora za proučavanje razvoja Zemuna, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, PZZSKV, Novi Sad 2014.
 • Spomenik Arčibaldu Rajsu, katalog, ZZSKGB, Beograd 2014.
 • Zaštita i urbana obnova prostornih kulturno-istorijskih celina, ICOMOS Srbija, br. 1, Beograd 2013.
 • Zemunska tvrđava, katalog, ZZSKGB, Beograd 2013.
 • Zgrada Komande vazduhoplovstva, katalog, ZZSKGB, Beograd 2012.
 • Spomeničko nasleđe Batajnice, K. glasnik, knj. 35, ZZSKGB Beograd 2011.
 • Zemunska gimnazija, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Bogorodičina crkva, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Karamatina kuća, katalog, ZZSKGB, Beograd 2009.
 • Valorizacija i mere zaštite prostorne Modernističke celine Zemuna, Konzervatorski glasnik, knj. 33, Beograd 2009.
 • Magistrat, katalog, ZZSKGB, Beograd 2009.
 • Modernistička celina Zemuna, Nasleđe , knj. 8, ZZSKGB, Beograd 2007.
 • Staro jezgro Zemuna, monografija, multimedijalni SD, ZZSKGB, Beograd 2006.
 • Prilog proučavanju trgova u Starom jezgru Zemuna, Nasleđe,knj. 6, ZZSKGB, Beograd 2005.
 • Zaštita prostornih kulturno-istorijskih celina kao značajnog resursa urbanog razvoja, Nasleđe, knj. 5, ZZSKGB, Beograd 2004.
 • Koautor mr M. Đurđević, Zaštita prostora istorijskih celina pri izradi urbanističkih planova u kontekstu Esenske deklaracije, Zbornik radova 10. naučnog skupa Tehnologija, kultura i razvoj, Udruženje „Tehnologija i društvo“, Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd 2004.
 • Prikaz kataloga jugoslovenske izložbe na Bijenalu arhitekture 2002. u Veneciji, Arhitektura i urbanizam, sv. 12-13, IAUS, Beograd 2003.
 • Stanje zaštite prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zemuna i metodi urbane obnove prostornih celina, Nasleđe, knj. 4, ZZSKGB, Beograd 2002.
 • Ruralna arhitektura Starog jezgra Zemuna, Nasleđe, knj. 3, ZZSKGB; Beograd 2001.
 • Sefardska sinagoga u Zemunu, Nasleđe, knj. 2, ZZSKGB; Beograd 1999.
 • Blok između ulica Glavne, Preradovićeve, Trga pobede i Gospodske u prostornoj kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, Nasleđe, knj.1, ZZSKGB; Beograd 1997.
 • Istorijat razvoja i valorizacija područja Pregrevice u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 29
 • Blok pozorišta u kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, Konzervatorski glasnik, knj. 20
 • Kuća Dimitrija Davidovića u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 18
 • Zavetni krst u porti Svetonikolajevske crkve u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 17
 • radovi iz oblasti likovne kritike u časopisu Likovni život od 1988
 • Niz novinskih članaka ( Danas, Zemunske novine…)
 • Obnova biste kraljice Marije Karađorđević u Dečijem domu u Zemunu, Konzervatorski glasnik br. 43, Beograd 2019
 • Crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Batajnici, katalog, ZZSKGB, Beograd  2019