arhitekta, stručni saradnik

Godina rodjenja: 1978
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
aleksandar.gavovic@beogradskonasledje.rs

Reference:

Projekti:

 • restauracija Bastiona I Jugoistočnog fronta Gomjeg grada Beogradske tvrdjave, faza II;
 • restauracija Bastiona II Severoistočnog fronta Donjeg grada Beogradske tvrdjave, faza II;
 • restauracija i prezentacija ostataka ,,Proloma“ Jugoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • restauracija Flankirajućeg polubastiona Jugoistočnog fronta gornjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • restauracija dve kompozicije „Igrali se konji vrani“ ispred glavnog ulaza u Dom Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu;
 • rekonzervacija ostataka Južnog konaka manastira Pavlovac u selu Koraćica u opštini Mladenovac;
 • restauracija i prezentacija Kasnorimske grobnice u selu Brestovik u opštini Grocka;

Stručni, konzervatorski i projektantski nadzor:

 • Dom Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu;
 • Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu;
 • Crkva brvnara u Vraniću;
 • Muzej Vuka i Dositeja u Beogradu;
 • Zgrada kasarne VII puka u Beogradu;
 • Zgrada ambasade Republike Turske u Beogradu;

OSTALO:

Član Društva konzervatora Srbije;
Govori Engleski jezik;
Licenca odgovornog projektanta 300 G468 08 i
licenca odgovornog izvodjača radova 400 C885 08

 

Radno iskustvo:

od 2008. godine zaposlen u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

2007-2008. PMC Inženjering-u, Beograd na poziciji arhitekta konzervator, odgovorni izvodjač radova na poslovima izvodjenja radova na zaštiti, sanaciji, restauraciji i konzervaciji Beogradske tvrdjave, i to na objektima:

 • Mračna kapija Donjeg grada Beogradske tvrdave;
 • Mala barutana Gornjeg grada Beogradske tvrdjave;

 

2007. KOTO d.o.o., Beograd na poziciji arhitekta konzervator, izvodjač radova na zaštiti, sanaciji, restauraciji i konzervaciji Beogradske tvrdjave i to na objektima:

 • Stepenište kod crkve Sv. Petke u Donjem gradu Beogradske tvrdjave;
 • Kralj kapija Beogradske tvrdjave;
 • Južna kapija Jugoistočnog bedema Beogradske tvrdjave;
 • Pešačka staza Jugozapadnog fronta Donjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • Veliki Ravelin Gornjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • Bastiona I Jugoistočnog fronta Gornjeg grada Beogradske tvrdjave, faza I;
 • Severni bedem Donjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • Flankirajući bastion 2 Istočnog fronta Gornjeg grada Beogradske tvrdjave;

2006-2007. Hram Sv. Save na Vračaru, Beograd na poziciji arhitekta, pomoćnik glavnog arhitekte uredjenja enterijera hrama i to na izradi tehničke dokumentacije enterijera hrama Sv. Save na Vračaru u Beogradu i izrada tenderske dokumentacije za izvodjenje radova u enterijeru hrama Sv. Save na Vračaru u Beogradu;