Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda zvanično je posetio gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić. Tokom posete gradonačelnik je obišao izložbu „Spomeničko nasledje Ulice kneza Miloša“ posvećenu spomenicima kulture i razvoju ovog važnog beogradskog bulevara.

fotografija: Rastko Golub

Gradonačelnik Radojičić je upoznat sa svim segmentima delatnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – radom na istraživanju, dokumentovanju, projektovanju za izvodjenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima, praćenju sprovodjenja mera tehničke i fizičke zaštite, izdavanju publikacija, organizovanju predavanja i izložbi.

fotografija: Rastko Golub

Posebno interesovanje gradonačelnik je izrazio za deset prostorno kulturno-istorijskih celina koje su utvrdjene za kulturno dobro u periodu od 2017. godine do danas, za koje je Zavod uradio elaborate i predloge odluka o utvrdjivanju za kulturna dobra, kao i za još nekoliko elaborata koji su u završnim fazama izrade.

fotografija: Rastko Golub

Gradonačelnik je, takodje, obišao sve sektore Zavoda, od sektora za opšte, pravne i finansijske poslove, preko sektora za istraživanje, valorizaciju i dokumentaciju, do sektora za arhitektonsko- konzervatorske poslove.

fotografija: Rastko Golub