Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je i ove godine uspešno učestvovao u univerzitetskoj radnoj praksi „BG praksa 2022“ koja je namenjena studentima završnih godina osnovnih i master studija. Ovaj tromesečni program, omogućava studentima praktičan rad u javnim preduzećima, ustanovama kulture i gradskoj upravi. Na jučerašnjoj svečanosti upriličenoj u Skupštini grada Beograda, objektu Starog dvora, studentima i njihovim mentorima obratio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i Rektor Beogradskog univerziteta prof. dr Vladan Djokić.

Program „BG praksa“ osmišljen je 2010. godine od strane Centra za razvoj karijere, u cilju sticanja praktičnih znanja, veština i relevantnih radnih iskustava tokom studija, a Zavod za zaštit spomenika kulture grada Beograda je redovni učesnik svih dosadašnjih programa kroz koje je mladim kolegama istoričarima umetnosti i arhitektama ukazala na značaj nepokretnog kulturnog nasledja grada Beograda. Student istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Ognjen Tutić, je tako stekao diplomu o uspešno završenoj praksi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

foto: Grad Beograd