U četvrtak 10. februara 2022. godine u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Biološki fakultet potpisali su Protokol o medjusobnoj saradnji. U ime Zavoda protokol je potpisala direktorka Olivera Vučković, a u ime Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu dekan dr Ljubiša Stanisavljević, redovni profesor.

Planirana saradnja Biološkog fakulteta (Botaničke bašte) i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kretaće se u dva pravca. Jedan je vezan direktno za spomenik kulture Botaničku baštu Jevremovac, koja ima status spomenika prirode od velikog značaja – II kategorije, ali i kulturog dobra zahvaljujući tome što velika staklara predstavlja značajnu arhitektonsku i kulturno-istorijsku vrednost. Zavod je već saradjivao sa Botaničkom baštom, kada je 1996. godine uradio projekat za restauraciju staklene bašte koja je bila ugrožena korozijom metalnih elemenata.

Drugi pravac bi bio vezan za zaštitu i konzervaciju kulturne baštine, tokom izvodjenja radova na javnim spomenicima, ali i kulturnim dobrima. Poznato je da su predmeti i objekti tokom vremena izloženi delovanju mikroorganizama iz okruženja koji mogu da dovedu do njihovog propadanja. Biofilm koji se formira na površini objekata i predmeta sačinjen je od bakterija, algi, gljiva i lišajeva koji ih nepovratno mogu oštetiti i tako umanjiti njihov estetski i umetnički kvalitet.

Saradnja naše dve institucije će doprineti multidisciplinom pristupu zaštite nacionalne baštine, zajedničku organizaciju i realizaciju projekata i programa iz oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasledja, u cilju unapredjenja delatnosti od zajedničkog i opšteg interesa. Prvi korak saradnje biće obnova nadgrobnog spomenika knezu Aksentiju Miladinoviću u selu Čibutkovica, u opštini Lazarevac. Nakon detaljne analize koju će da urade stručnjaci Biološkog fakulteta, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će uraditi projekat hitnih intervencija, kako bi ovaj spomenik, utvrdjen za kulturno dobro 1987. godine, bio očišćen i adekvatno zaštićen.

Botanička bašta „Jevremovac“ u Beogradu je osnovana 1889. godine. Nakon velikih poplava 1888. i 1889. godine koje su u znatnoj meri uništile biljni fond stare Botaničke bašte na kraju Dunavske ulice, osnovane na inicijativu profesora botanike Josifa Pančića, javila se potreba njenog izmeštanja. Ukazom kralja Milana Obrenovića, a za potrebe Velike škole, Bašta je podignuta na površini koja je pripadala imanju njegovog pretka Jevrema Obrenovića, po kome je i dobila ime. Nalazi se u užem gradskom jezgru, na prostoru od oko 5 hektara i pored otvorenih površina obuhvata Staklenu baštu i prostorije Instituta za botaniku – upravnu zgradu, ledaru, herbar, biblioteku, slušaonicu i laboratorije. Velika staklena bašta doneta je u delovima 1892. godine iz Drezdena i sklopljena na sadašnjem mestu. U vreme kada je gradjena predstavljala je jednu od najvećih i najlepših staklenih bašta u ovom delu Evrope. Danas se u okviru Botaničke bašte nalazi preko 2000 domaćih i stranih vrsta biljaka, što predstavlja izuzetno floralno bogatstvo na ovako malom prostoru.