U toku svoje posete sekretarka i njen tim su imali priliku da sa direktorkom Oliverom Vučković i rukovodiocima organizacionih jedinica obidju izložbu „Crnotravci graditelji Beograda“ koja je postavljena u Svečanoj sali Zavoda, našu zgradu koja se nalazi na jednom od najlepših mesta u Beogradu ali i da se bliže upoznaju sa svim elementima našeg svakodnevnog rada. Obilazeći Dokumentacioni centar naše kuće, posebnu pažnju su privukli neki od originalnih dokumenata koje čuvamo ali i priča o Zavodu kao jednom od pionira projekta Digitalizacije u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasledja. Istovremeno, gospodja Mihailović Vacić je čula nešto o najnovijim istraživanjima i iskopavanjima koja vode naše stručne saradnice, arheološkinje konzervatorke, istoričari umetnosti su ukazali na značaj istraživanja i valorizacije kao i popularizacije i prezentacije kulturnog nasledja dok su arhitekte pokazale projekte na kojima trenutno rade, a kolege iz sektora finansija su zaokružile ovu posetu svojim prezentovanjem.

Poseta je nastavljena u duhu uspešne medjuinstitucionalne saradnje, a mi se nadamo da ćemo uskoro imati nove povode za slične susrete.