U četvrtak, 13.04.2023. godine stručni saradnici Zavoda imali su priliku da, u okviru službenog obilaska uživaju u poseti domu Jevrema Grujića, prvoj kući proglašenoj za spomenik kulture od osnivanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Tokom obilaska smo bili počastvovani da čujemo inspirativne priče o istoriji porodice, koje su sa nama nesebično podelili potomci Jevrema Grujića, Lazar Šećerović i Aleksandar Conić. Osim toga, v.d. direktora Olivera Vučković i konzervatori Zavoda konstatovali su probleme koji postoje na samoj gradjevini i ponudili stručnu pomoć u njihovom rešavanju.

Dom Jevrema Grujića sagradjen je 1896. godine po projektu arhitekte Milana Kapetanovića. Gradjevina je oblikovana u maniru akademizma XIX veka. Koncipirana je kao slobodnostojeća gradska vila sa slikarski obradjenim delovima fasade, što je svrstava medju retke primere u beogradskoj arhitekturi. Izvodjač slikane dekoracije na glavnoj fasadi bio je Domeniko D’Andrea, italijanski majstor dekorativnog slikarstva. Dragocena zbirka pokretnih predmeta, uglavnom iz XVIII i XIX veka, stvorena kroz generacije porodice Grujić, sadrži mnogobrojna umetnička dela iz oblasti slikarstva, skulpture i primenjene umetnosti, staro oružje, kao i arhivski i bibliotečki materijal, koji su pripadali najistaknutijim članovima ove porodice. Enterijer ukrašavaju dela najznačajnijih slikara nacionalne umetnosti: Steve Todorovića, Uroša Predića, Paje Jovanovića, Djordja Krstića, Uroša Kneževića, Arsenija Petrovića, Miloša Tenkovića, Vlaha Bukovca kao i originalni komadi nameštaja iz različitih epoha.

Dom Jevrema Grujića je spomenik kulture od velikog značaja, a ujedno i muzej istorije, umetnosti i diplomatije, kao i član Asocijacije evropskih istorijskih kuća.