Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i ove godine učestvuje na 44. međunarodnom Sajmu turizma, u okviru izložbenog prostora Turističke organizacije Beograda. U cilju popularizacije i prezentacije  kulturnog nasleđa sa svih 17 beogradskih opština Zavod je pripremio brojne publikacije, prilagođene i široj publici, turističkim vodičima i stručnjacima iz oblasti zaštite. Iz bogate izdavačke delatnosti Zavoda, za građane koji žele da saznaju nešto više o najvrednijim spomenicima kulture u Beogradu i njegovoj okolini, Zavod će besplatno deliti kataloge kulturnih dobara, među kojima su priče o objektima gradske arhitekture naše prestonice, crkvenim objektima, arheološkim nalazištima i staroj narodnoj arhitekturi.

U okviru svojih redovnih aktivnosti Zavod učestvuje u brojnim manifestacijama Grada Beograda i često organizuje šetnje za zainteresovane građane. Realizuju ih stručni saradnici, tokom kojih se obilaze kulturna dobra, kojih u Beogradu ima više od četiri stotine.

Takođe, Zavod se aktivno bavi popularizacijom kulturnog nasleđa među mladima. Projekat BeoKul gradska tura je namenjen gimnazijalcima i učenicima srednjih škola, dok je projekat „Nasleđe za decu“ posvećen učenicima nižih razreda osnovne škole, mladima za koje smatramo da su budući čuvari kulturne baštine Beograda.

Učešćem na sajmu turizma svake godine Zavod skreće pažnju na značaj nepokretnog kulturnog nasleđa, kao najvećeg turističkog potencijala.