Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2022. godine dao preporuku Ministarstvu kulture Republike Srbije za objavljivanje monografije „Nepokretno kulturno nasledje Paleža i Obrenovca – reči, slike i prilike“ autorke Ivane Janošević koja je objavljena i u utorak 7. februara 2023. godine predstavljena u Česnom domu porodice Mihailović u Obrenovcu, spomeniku kulture od velikog značaja, u kome je smeštena danas Biblioteka „Vlada Aksentijević“, izdavač ove značajne knjige. O knjizi su  govorili stručni saradnik, diplomirani etnolog, viši konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Ana Sibinović i recenzent, viši naučni saradnik i muzejski savetnik Narodnog muzeja u Valjevu prof. dr Vladimir Krivošejev. Govoreći o poslovima kojima se Zavod bavi na polju istraživanja i valorizacije Ana Sibinović je, izmedju ostalog, ukazala na značaj monografije kao vrednog izvora informacija za buduće istraživače.

U knjizi su predstavljeni objekti koji uživaju status spomenika kulture: Česni dom porodice Mihailović, Mehana Uzun Mirka Apostolovića, Crkva Sv. Duha, i Sokolski dom i Mlin „Suvobor“ koji uživa status prethodne zaštite, a čiju vrednost je Zavod prepoznao i o kojima se stara, tesno saradjujući sa Opštinom Obrenovac, kao i lokalnom zajednicom.

Bilo je reči i o spomeničkom svojstvima ovih objekata i potencijalima koje imaju, kao i o daljem mogućem korišćenju koje je preduslov za njihovo očuvanje.