Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je i ove godine pripremio raznovrsan program namenjen najširoj publici na manifestaciji Dani evropske baštine .

Tema ovogodišnje manifestacije Dani evropske baštine – Održivo nasledje, napravila je mesto za medjuinstitucijalnu saradnju ustanova koje se bave zaštitom, očuvanjem i unapredjenjem s jedne strane prirodnog, a s druge strane kulturnog dobra, te je Zavod u saradnji sa Institutom za botaniku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu priredio izložbu „130 godina velike staklene bašte u Botaničkoj bašti Jevremovac“. Ovom izložbom će u utorak 13.09.2022. godine u 13 sati, biti zvanično otvorena manifestacija Dani evropske baštine u Beogradu.

Izložba „Groblja i nadgrobni spomenici Beograda“, pripremljena u saradnji sa JKP Pogrebne usluge, za Konferenciju udruženja kulturnog značajnih grobalja Evrope, će od 19.09.2022. godine predstavljena posetiocima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u svečanoj sali.

Dan posvećen nedavno preminuloj Gordani Gordić, istoričarki umetnosti, konzervatoru i jednoj od pionira zaštite kulturnog nasledja grada Beograda i prvih aktivnih učesnika manifestacije Dani evropske baštine u Beogradu, biće upriličen 20. septembra 2022. u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Ovim programom biće ujedno obeleženo i 20 godina trajanja ove manifestacije.

Vodimo vas i u šetnju „500 godina ispijanja kafe u Beogradu“. Broj posetilaca za ovu šetnju je ograničen, pratite nas za dalje instrukcije u vezi sa prijavljivanjem.

Planiran je obilazak tri crkve u oblasti Kosmaja – Svetih apostola Petra i Pavla u Nemenikućama, Svetog Djordja u Popoviću i Svetog Duha sa kriptom kosturnicom u Rogači. Na osnovu crkvenih letopisa, kao i spisa putopisaca 19. veka saznajemo da su kosmajske crkve uglavnom podignute na mestu starijih bogomolja, što ukazuje na kontinuitet duhovnog života kosmajskog područja. Stilski ove crkve su očuvale tragove srednjovekovne arhitekture, ali pripadaju i periodu kneza Miloša Obrenovića, a pojedine su oblikovane u srpsko-vizantijskom stilu sa neobaroknim elementima. U blizini crkava su očuvani stariji nadgrobni spomenici iz 19. veka.

Tom prilikom posetioci će biti u prilici da pogledaju segment izložbe Zavoda za zaštitu spomenika kulure grada Beograda sa predstavom sopotskih i mladenovačkih crkava – „Molitvena izvorišta – srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji grada Beograda“ koju je Zavod priredio 2020. Izložbeni panoi će biti postavljeni u porti crkve Sv.Djordja u Popoviću. I za ovo stručno vodjenje pratite naše objave, s obzirom na to da je broj mesta ograničen.