U petak 10. maja 2024. godine Narodni muzej proslavio je 180 godina postojanja i uspešnog rada na čuvanju pokretnog kulturnog nasledja Republike Srbije. U svečanoj atmosferi, u prisustvu kulturne javnosti i ministra kulture Nikole Selakovića, uručene su zahvalnice istaknutim pojedincima i ustanovama koje su u prethodnoj godini doprineli jačanju odnosa sa ovom institucijom.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je zahvalnicu dobio za decenijsku dobru saradnju sa Narodnim muzejom, a zahvalnicu je u ime Zavoda primila direktorka Olivera Vučković.

U periodu od 2014. do 2018. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je radio na rekonstrukciji zgrade Narodnog muzeja u Beogradu koji ima status kulturnog dobra od velikog značaja, a u prethodnoj godini smo ostvarili izuzetnu saradnju na projektu rekonstrukcije Muzeja Rastka i Nadežde Petrovića, koji je spomenik kulture od 1974. godine. Ove godine nastavili smo saradnju kroz konzervatorski nadzor nad izvodjenjem radova, sa nadom da će se naša uspešna medjuinstitucionalna saradnja nastaviti i doneti još mnogo uspešnih i značajnih projekata.

Čestitamo veliki jubilej i Dan Narodnog muzeja Srbije našim dragim kolegama i saradnicima.