U ime Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Zahvalnicu za uspešnu saradnju i izuzetan doprinos radu Muzeja nauke i tehnike, primila je direktorka Zavoda Olivera Vučković. Svečana dodela zahvalnica je upriličena povodom dana Dana muzeja.

Delatnosti Muzeja nauke i tehnike i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda se u mnogim segmetima prepliću i dopunjuju, te je ova zahvalnica još jedna potvrda dobre medjuinstitucionalne saradnje.

Prva opštinska električna centrala u Beogradu podignuta je 1892-1893. godine, nakon što je, na zalaganje predsednika Opštine Beogradske Nikole Pašića, prihvaćeno da se u srpskoj prestonici uvede električno osvetljenje. Centrala je počela rad 6.oktobra 1893. Oštećenja nastala u Prvom svetskom ratu uslovila su da se u periodu 1922-1928. godine podigne novi objekat u duhu moderne arhitekture. Prva opštinska električna centrala u Beogradu prestala je sa radom 1933. godine kada je podignuta nova centrala „Snaga i svetlost“. Zauzima značajno mesto u modernizaciji Beograda i predstavlja značajan deo industrijskog nasledja. Danas se u objektu nalazi Muzej nauke i tehnike.

foto Muzej nauke i tehnike