Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture, realizovao je 12. naučno-stručnu konferenciju sa medjunarodnim učešćem ,,Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku – izazovi i mogućnosti“. Nadovezujući se na praksu aktivnog učešća u pokretanju ključnih pitanja iz oblasti savremene konzervatorske prakse, ovogodišnja konferencija je protekla u znaku razmatranja novih pravaca, izazova i mogućnosti koje današnjica postavlja pred službu zaštite.

Konferenciju su, u prisustvu velikog broja zvanica, otvorili Olivera Vučković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, prof. dr Dubravka Djukanović, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Marko Stojčić, glavni urbanista Grada Beograda. Uvodno predavanje po pozivu održao je dr Boris Trapara, direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu spoemnika kulturno-historijskog i prirodnog naslijedja Sarajevo koji je, u skladu sa temom konferencije, ukazao na istoriju i savremene izazove i mogućnosti sa kojima se suočava služba zaštite Republike Bosne i Hercegovine.

fotografija Snežana Negovanović

U radu konferencije, učešće je uzelo devetnaest stručnjaka iz zemlje, regiona (Slovenija i Madjarska) i sveta (Japan) koji su, multidisciplinarnim istraživanjima na različite aktuelne teme, dali svoj doprinos kroz trinaest izloženih i publikovanih radova. Radovi su predstavljeni stručnoj i široj, zainteresovanoj publici kroz četiri sesije: Odnos teorije i prakse, Multidisciplinarni pristup, Održivi razvoj i nasledje i Uloga lokalne zajednice u zaštiti graditeljskog nasledja. Veliko interesovanje publike, posebno se pokazalo u diskusijama koje su vodjene nakon okončanja svake sesija, a tokom kojih su produbljivani zaključci i otvarana nova pitanja.

Na inicijativu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, ovogodišnja konferencija je donela mogućnost učešća i odgovora na temu kroz medij postera čija izložba je predstavljala prateći program, a kojima je posećena posebna panel diskusija u kojoj su učestvovali prof. arh. Branislav Mitrović, prof. arh. Ivan Rašković i doc. dr Milena Kordić uz moderiranje Radeta Mrlješa, arhitekte konzervatora. Konferencija je zatvorena panel diskusijom sa zaključcima kojom je predsedavala dr Marina Pavlović, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a učešće u sumiranju dometa ovogodišnje konferecije uzeli su prof. dr Dubravka Djukanović, dr Boris Trapara, dr Robert Peskar, dr Ana Niković i dr Vesna Bikić.

Verujemo da je ovogodišnja konferencija kroz izlaganja, postere i panel diskusije donela sveže poglede na očuvanje nasledja i svim učesnicima pružila nadu da zajedničkim zalaganjem možemo da učinimo mnogo za kulturnu i prirodnu baštinu.