Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u saradnji sa Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije, 8. oktobra 2021. godine, održao XI naučnostručnu konferenciju sa medjunarodnim učešćem, u Domu omladine u Beogradu. Tema ovogodišnje konferencije je „Graditeljsko nasledje i urbanizam“ koji prati Zbornik od 39 radova i sedamdeset autora i koautora iz različitih akademskih i radnih okruženja sa ciljem da kao i do sada okupi stručnjake i saradnike iz oblasti arhitekture, urbanizma, istorije umetnosti, istorije i oblasti zaštite čija najnovija istraživanja i praksa značajno doprinose širem sagledavanju uloge graditeljskog nasledja u današenjem društvu. Pristigli radovi obradjuju i polemišu različite izazove i probleme u oblastima savremene arhitekture i urbanizma, urbane obnove i očuvanja kulturne baštine, a koji su neraskidiva celina u sagledavanju razvoja i potencijala jednog grada ili mesta. Ovogodišnja konferencija je bila multidisciplinarna jer se bavila kako nasledjem u teoriji i praksi, savremenim projektovanjem i tradiconalnom arhitekturom, tako i pravnim i normativnim okvirima, edukacijom i digitalnom tehnologijom. Posebno nam je drago što je konferecija izazvala interesovanje struke i kolega iz susednih država u regionu kao i van evropskih granica u zajedničkom cilju, a to je očuvanje nepokretnog kulturnog nasledja u okvirima savremenih graditeljskih tokova i potreba. 

Zahvaljujemo se Sekretarijatu za kulturu Skupštine grada Beograda i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije koji su omogućili realizaciju konferencije, kao i Domu omladine koji je ugostio i pomogao da se u posebnim epidemiološkim uslovima održi ovogodišnja konferencija.