Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda nastavio je realizaciju projekta Arheološka istraživanja lokaliteta Manastirište u selu Zuce u cilju utvrdjivanja prvobitnog položaja Manastira Rakovica. Projekat finansira Ministarstvo kulture Republike Srbije, uz podršku sestrinstva manastira Rakovica.

Na arheološkom lokalitetu pronadjen je deo zida apside na istoku kao i skeletni ostaci najmanje deset individua. Pored fragmenata grnčarije, životinjskih kostiju i fragmenata fresaka, izdvaja se nalaz novčića ugarskog kralja Lajoša Anžujskog, koji je pronadjen u sloju šuta uz unutrašnji apsidalni luk. Cilj daljih istraživanja biće otkrivanje zidova koji su na nekim mestima uništeni ukopavanjem mladjih grobova. Precizan period gradnje crkve kao i datovanje skeletnih ostataka biće predmet daljih istraživanja. Utvrdjivanje pozicije, gabarita i tačnog vremena izgradnje crkve, od izuzetnog su značaja za rekonstrukciju razvoja sakralne arhitekture i kontinuiteta duhovnog života na području grada Beograda.

Dana 31. maja 2024. godine arheološki lokalitet posetile su direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković, Jasna Cvetić rukovodilac sektora za arhitektonsko-konzervatorske poslove, kao i viši snimatelj slike Snežana Negovanović.

Projekat kao rukovodilac istraživanja ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda vodi arheolog Ksenija Milenković, uz nesebičnu podršku konsultanta doc. dr Dejana Radičevića sa Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.