Pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda dr Marina Pavlović bila je jedan od učesnika Nacionalnog urbanog foruma koji je održan u Palati Srbija u Beogradu 11- 12. aprila na temu „Bolja budućnost urbanih naselja u kontekstu novih javnih politika u Republici Srbiji“.

Dr Marina Pavlović je govorila o izazovima konzervatorske struke kroz temu „Spomenici kulture, zaštita kulturnog nasledja, poštovanje autentičnosti i uvažavanje principa zanatstva u procesu energetske sanacije zgrada“.

Nacionalni urbani forum, koji izmedju ostalog predstavlja pripremu nacionalnih aktera za učešće na svetskom forumu, okupio je veliki broj učesnika iz javnog i privatnog sektora, akademske zajednice, naučno-istraživačkih ustanova, civilnog društva, privrede, medjunarodnih institucija, kao i učesnike iz inostranstva.