Zavod za zaštitu spomenika kulture je 2004. godine uradio projekat restauracije fasada kojim je predvidjeno vraćanja skulpture „Sima Igumanov sa siročićima“ na Igumanovu palatu na Terazijama. Kako su originalni ostaci skulpture bili u jako lošem stanju, služba zaštite je dugogodišnjim i posvećenim istraživanjem prikupila istorijske fotografije koje su poslužile kao model za rekonstrukciju originalne skulpturalne kompozicije. Rad na obnovi skulpture je trajao prethodne tri godine, rekonstrukciju je uradio akademski vajar Zoran Kuzmanović, a jučerašnjoj svečanosti vraćanja prisustvovali su zamenik gradonačelnika Goran Vesić, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i patrijarh Porfirije, zamenica predsednika Skupštine Grada Beograda Andrea Radulović i direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković.

Igumanova palata, odnosno Palata Igumanov, podignuta je 1938. godine prema projektu Petra i Branka Krstića, u stilu modernizma. Na pročelju fasade nalazi se natpis: „Zadužbina Sime Andrejevića Igumanova Prizrenca“. Sima Andrejević Igumanov (1804-1883), trgovac, otvorio je 1872. godine u Prizrenu Bogoslovsko-učiteljsku školu, čije je izdržavanje obezbedio time što je podigao palatu na Terazijama i stvorio zadužbinu koja je donosila redovne prihode. Reprezentativna gradska palata jedno je od najznačajnijih dela arhitekata Petra i Branka Krstića, ujedno i jedan od ključnih objekata na kome se ogleda proces transformacije tradicionalnog akademskog koncepta u moderni. Zamišljena je u modernizovanoj verziji srpsko-vizantijskog stila, sa širokim arkadama u prizemlju, vertikalno raščlanjenom fasadom na spratovima i dekorativnim motivom izduženog lučnog otvora. Ovaj motiv, koji svoje poreklo vodi iz srpsko-vizantijskog stila, naglašen je na uglu i suprotstavljen formalnim odlikama kasnog modernizma – mermernoj oblozi fasade, nizovima pravougaonih prozora na poslednjem spratu i jakoj nadstrešnici u prizemlju. Na vrhu zgrade prvobitno se nalazila skulptura Sime Igumanova sa siročićima, rad vajara Lojze Dolinara. Sedamdeset godina od uklanjanja skulpture, zalaganjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, dana 22. aprila 2021. godine ona je vraćena. Igumanova palata utvrdjena je za spomenik kulture 1977. godine.