Nakon trideset godina, danas je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, održan sastanak direktora Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasledja Sarajevo dr.sci. Borisa Trapara i direktora Olivere Vučković i pomoćnika direktora dr Marine Pavlović Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Na sastanaku se razgovaralo o budućoj saradnji, kao i mogućnosti potpisivanja Memoranduma o razumevanju.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasledja Sarajevo imaju za cilj da uspostave saradnju na promovisanju i očuvanju tradicije, kulture i univerzalnih vrednosti kulturno-istorijskog nasledja u Kantonu Sarajevo (Bosna i Hercegovina), i Gradu Beogradu (Srbija), u onim oblastima u kojima se dogovori obostrani interes.

Buduća saradnja zavoda podrazumevaće stavljanje na raspolaganje stručnih saradnika iz oblasti arhitekture, arheologije, etnologije, istorije, istorije umetnosti, konzervacije, restauracije, orijentalistike i svih ostalih znanja koje poseduju, a u cilju zaštite i promocije kulturno-istorijskog nasledja. Takodje je planirano da budu stavljeni na raspolaganje vlastiti izložbeni prostori u svrhu organizovanja izložbi, promocija, manifestacija, dogadjaja, javnih tribina i drugih dogadjanja, kao i organizaciji zajedničkih izložbi i drugim zajedničkim aktivnostima u oblasti zaštite kulturne baštine.