Dana 22. juna 2022. godine, na osnovu potpisanog Protokola o saradnji Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i  Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, saradnici ove dve institucije dr Gordana Subakov Simić, dr Milica Ljaljević Grbić, dr Sladjana Popović i dr Nikola Unković i Olivera Vučković, Jasna Cvetić i Andjelija Milašinović, su prvi put zajednički izašli na lokaciju starog groblja u Čibutkovici, gde se nalazi kulturno dobro Nadgrobni spomenik knezu Aksentiju Miladinoviću (Odluka o proglašenju, „Sl. list grada Beograda“ br. 16/87).

Povod za zajednički izlazak na teren je izrada projekta Biološkog fakulteta „Identifikacija i karakterizacija bioloških agenasa uzročnika procesa deterioracije kulturnog dobra – Nadgrobnog spomenika knezu Aksentiju Miladinoviću sa predlogom mera sanacije u konzervatorskom postupku“, koji će biti osnov za izradu konzervatorskog projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Tokom posete stručnjaci Biološkog fakulteta su različitim metodama (forenzička mikologija, uzorkovanje vazduha, metoda sterilnog brisa) uzeli uzorke za biološke analize koje će pomoći konzervatorima Zavoda pri odabiru tehnika i postupaka konzervacije, kao i korišćenja biocida koji je biološki i ekološki prihvatljiv za spomenik kulture i životnu sredinu.

Forenzička mikologija

Uzorkovanje vazduha

Metoda sterilnog brisa

Na površini nadgrobnog spomenika formiran je biofilm sačinjen od bakterija, algi, gljiva, lišajeva i mahovina koji ga nepovratno mogu oštetiti i tako umanjiti njegov estetski i umetnički kvalitet. Nakon detaljne analize koju će sprovesti stručnjaci Biološkog fakulteta, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će uraditi projekat hitnih intervencija zaštite i konzervacije, kako bi ovaj spomenik, utvrdjen za kulturno dobro 1987. godine, bio očišćen i adekvatno zaštiće.